5:00
Có & Không
14
Học
Ôn Tập
Ja
Không
Nej
Xin chào
Hej
Cảm ơn bạn
Tack
Xin vui lòng
Snälla
Không có gì
Varsågod
Xin lỗi
Ursäktamig
Tôi xin lỗi
Förlåt
Tại sao?
Varför?
Khi nào?
När?
Ở đâu?
Var?
Ai?
Vem?
Làm thế nào?
Hur?
Gì?
Vad?
Học
Tất cả
Mọi cách học
Dịch
Dịch từ Tiếng Thụy Điển sang Tiếng Việt
Dịch
Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Thụy Điển
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Thụy Điển đúng
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Việt đúng
Sắp xếp
Sắp xếp các từ hoặc chữ cái theo thứ tự đúng
Thay thế
Tìm từ đã bị thay thế
Chỗ trống
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu
Reset progress