5:00
Cô gái đó là ai?
6
Học
Ôn Tập
Cô gái đó là ai?
Vemärdendärtjejen?
Đó là bạn gái của tôi
Detärminflickvän
Tôi tưởng là bạn độc thân
Jagtroddeattduvarsingel
Chúng tôi mới bắt đầu hẹn hò
Viharprecisbörjatdejta
Các bạn đã gặp nhau như thế nào?
Hurträffadesni?
Chúng tôi đã gặp nhau trên internet
Viträffadesinternet
Học
Reset progress