5:00
Khi nào thì tôi được trả lương?
6
Học
Ôn Tập
Khi nào thì tôi được trả lương?
Närfårjagbetalt?
Vào cuối tháng
Islutetavmånaden
Tôi cần phải trả tiền thuê nhà ngay bây giờ
Jagmåstebetalaminhyranu
Để xem tôi có thể giúp gì cho bạn
Jagskasevadjagkangöra
Tôi rất cảm kích
Jaguppskattardet
Điều đó sẽ giúp tôi rất nhiều
Detskullehjälpamigmycket
Học
Reset progress