5:00
Tặng Cho
55
Học
Ôn Tập
Tôi tặng bạn bó hoa
số ít, một người
Jaggerdigblommor
Bạn tặng tôi một món quà
số ít, một người
Dugermigenpresent
Anh ấy cho số điện thoại của mình
Hangersitttelefonnummer
Cô ấy cho anh ấy một cơ hội
Hongerhonomenchans
Chúng tôi nói ra lời của chúng tôi
Vigervårtord
Họ cho đi cái đó
Degerbortdet
Các bạn cho anh ấy mọi thứ
số nhiều, vài người
Nigerhonomallt
Tôi sắp từ bỏ
Jaggerupp
Bạn sắp đưa nó cho anh ấy
số ít, một người
Dugerdettillhonom
Anh ấy sắp đưa cái này cho tôi
Hangerdettatillmig
Cô ấy sắp trả lại nó
Hongertillbakadet
Chúng tôi sắp cho các bạn tiền
số nhiều, vài người
Vigererpengar
Họ sắp tặng cho các bạn một chiếc xe hơi
số nhiều, vài người
Degererenbil
Các bạn sắp nhường cho họ chỗ ngồi
số nhiều, vài người
Nigerdemplatser
Tôi không cho đi bất cứ thứ gì
Jaggeringenting
Bạn không cho đi nhiều
số ít, một người
Dugerintemycket
Anh ấy không tặng hoa cho cô ấy
Hangerhenneinteblommor
Cô ấy không cho anh ấy thời gian
Hongerhonomintetid
Chúng tôi không cho thêm cơ hội
Vigerinteflerchanser
Họ không cho tôi cái đó
Degermigintedet
Các bạn không bỏ cuộc
số nhiều, vài người
Nigerinteupp
Tôi sắp không đưa nó cho bạn
số ít, một người
Jaggerdetintetilldig
Bạn sắp không đưa nó cho anh ta
số ít, một người
Dugerdetintetillhonom
Anh ấy sắp không đưa nó cho cô ấy
Hangerdetintetillhenne
Cô ấy sắp không đưa nó cho họ
Hongerdemintedet
Chúng tôi sắp không đưa nó cho cô ấy
Vigerdetintetillhenne
Họ sắp không đưa nó cho tôi
Degerdetintetillmig
Các bạn sắp không đưa nó cho họ
số nhiều, vài người
Nigerdetintetilldem
Tôi đã cho bạn lời nói của tôi
số ít, một người
Jaggavdigmittord
Bạn đã cho anh ta một đồng xu
số ít, một người
Dugavhonomettmynt
Anh ấy đã đưa cho tôi một cây bút
Hangavmigenpenna
Cô ấy đã trao trái tim cho anh ấy
Hongavhonomsitthjärta
Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình
Vigavvårtbästa
Họ đã tặng hoa cho bọn họ
Degavdemblommor
Các bạn đã cho họ tiền
số nhiều, vài người
Nigavdempengar
Tôi đã không cho anh ấy cơ hội
Jaggavhonominteenchans
Bạn đã không cung cấp cho họ đủ
số ít, một người
Dugavdemintetillräckligt
Anh ấy đã không đưa vé cho chúng tôi
Hangavossintebiljetter
Cô ấy đã không tặng cô ta một cây bút
Hongavhenneinteenpenna
Chúng tôi đã không cho họ cái đó
Vigavdemintedet
Họ đã không cho tôi nhiều
Degavmigintemycket
Các bạn đã không bỏ cuộc
số nhiều, vài người
Nigavinteupp
Bạn có cho tôi lời nói của bạn không?
số ít, một người
Gerdumigdittord?
Anh ấy có cho bạn số không?
số ít, một người
Gerhandigettnummer?
Cô ấy có cho các bạn thêm thời gian không?
số nhiều, vài người
Gerhonermertid?
Chúng ta có cho họ một cơ hội khác không?
Gervidemennychans?
Họ có cho các bạn tiền không?
số nhiều, vài người
Gerdeerpengar?
Các bạn có cho từ thiện không?
số nhiều, vài người
Gernitillvälgörenhet?
Tôi đã đưa cho bạn điện thoại của tôi phải không?
số ít, một người
Gavjagdigmintelefon?
Bạn có tặng món quà gì không?
số ít, một người
Gavdunågrapresenter?
Anh ấy đã tặng hoa cho các bạn phải không?
số nhiều, vài người
Gavhanerblommor?
Cô ấy có đưa cho các bạn thứ gì không?
số nhiều, vài người
Gavhonernågot?
Chúng ta đã mời họ rồi phải không?
Gavvidemeninbjudan?
Họ đã tặng cho chúng ta cuốn sách phải không?
Gavdeossboken?
Các bạn đã đưa cho họ chùm chìa khóa phải không?
số nhiều, vài người
Gavnidemnycklarna?
Học
Tất cả
Mọi cách học
Dịch
Dịch từ Tiếng Thụy Điển sang Tiếng Việt
Dịch
Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Thụy Điển
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Thụy Điển đúng
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Việt đúng
Sắp xếp
Sắp xếp các từ hoặc chữ cái theo thứ tự đúng
Thay thế
Tìm từ đã bị thay thế
Chỗ trống
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu
Reset progress