5:00
10 kelime
İsveççe
All
İsimler
Fiiller
Sıfatlar
Seyehat rehberi
Sohbet
İnsana ait
0/6
Şimdi sayma zamanı
0/8
Günlük Konuşma
0/7
Neler yapıyoruz?
0/7
Dünyamız
0/7
Hareketle ilgili
0/7
Tarif etmek
0/8
Ne?
0/7
Aklımdakiler
0/8
Teknoloji
0/7
Neden?
0/6
Konuşmak
0/7
Seyahat
0/7
Nerede?
0/7
Günlük hayat
0/9
Yemek
0/8
Ne zaman?
0/7
Paylaşmak önemsemektir
0/7
Eğlenceli şeyler
0/8
Kim?
0/6
İyi zamanlar
0/7
Hadi satın alalım
0/6
Hangi?
0/6
Okula dönüş
0/6
Hasta hissetmek
0/6
Nasıl?
0/10