5:00
Yaşamak
47
Öğren
Gözden geçir
Amerika'da yaşıyorum
jegboriUSA
İsveç'te yaşıyorsun
tekil, tek kişi
DuboriSverige
Hırvatistan'da yaşıyor
HanboriKroatia
Kanada'da yaşıyor
HunboriCanada
Avrupa'da yaşıyoruz
ViboriEuropa
Uruguay'da yaşıyorlar
DeboriUruguay
Brezilya'da yaşıyorsunuz
çoğul, birkaç kişi
DereboriBrasil
Fransa'da yaşıyorum
JegboriFrankrike
Almanya'da yaşıyorsun
tekil, tek kişi
DuboriTyskland
Slovakya'da yaşıyor
HanboriSlovakia
Japonya'da yaşıyor
HunboriJapan
Çin'de yaşıyoruz
ViboriKina
Yunanistan'da yaşıyorlar
DeboriHellas
Türkiye'de yaşıyorsunuz
çoğul, birkaç kişi
DereboriTyrkia
İtalya'da yaşamıyorum
JegborikkeiItalia
Portekiz'de yaşamıyorsun
tekil, tek kişi
DuborikkeiPortugal
İspanya'da yaşamıyor
HanborikkeiSpania
Rusya'da yaşamıyor
HunborikkeiRussland
Evde yaşamıyor
Detborikkeihuset
Orada yaşamıyoruz
Viborikkeder
Evde yaşamıyorlar
Deborikkeiethus
Kalede yaşamıyorsunuz
çoğul, birkaç kişi
Dereborikkeietslott
Evde yaşadım
Jegboddeiethus
Apartman dairesinde yaşadın
tekil, tek kişi
Duboddeienleilighet
Yalnız yaşadı
Hanboddealene
Ebeveynleriyle yaşadı
Hunboddehosforeldrenesine
Birlikte yaşadık
Viboddesammen
Ebeveynleriyle yaşadılar
Deboddehosforeldrenesine
Kardeşlerinizle yaşadınız
çoğul, birkaç kişi
Dereboddesammenmedsøsknenederes
Orada yaşamadım
Jegboddeikkeder
Kalede yaşamadın
tekil, tek kişi
Duboddeikkeietslott
Ebeveynleriyle yaşamadı
Hanboddeikkesammenmedforeldrenesine
Erkek kardeşleriyle yaşamadı
Hunboddeikkesammenmedbrødrenesine
Birlikte yaşamadık
Viboddeikkesammen
İsveç'te yaşamadılar
DeboddeikkeiSverige
Teknede yaşamadınız
çoğul, birkaç kişi
Dereboddeikkeenbåt
Avustralya'da mı yaşıyorsun?
tekil, tek kişi
BorduiAustralia?
Kuzey Amerika'da mı yaşıyor?
BorhaniNord-Amerika?
Asya'da mı yaşıyor?
BorhuniAsia?
Güney Amerika'da mı yaşıyor?
BordetiSør-Amerika?
Afrika'da mı yaşıyorlar?
BordeiAfrika?
Avrupa'da mı yaşıyorsunuz?
çoğul, birkaç kişi
BordereiEuropa?
Burada mı yaşadın?
tekil, tek kişi
Boddeduher?
Seninle mi yaşadı?
tekil, tek kişi
Boddehanhosdeg?
Erkek arkadaşıyla mı yaşadı?
Boddehunsammenmedkjærestensin?
Orada mı yaşadılar?
Boddededer?
Apartman dairesinde mi yaşadınız?
çoğul, birkaç kişi
Boddedereienleilighet?
Öğren
Tümü
Tüm dersleri çalış
Çevir
Norveççe dilinden Türkçe diline çevir
Çevir
Türkçe dilinden Norveççe diline çevir
Dinle
Dinle ve doğru Norveççe cümleyi seç
Dinle
Dinle ve doğru Türkçe cümleyi seç
Oluştur
Kelimeleri ya da harfleri doğru şekilde sırala
Değiştir
Hangi kelimenin yer değiştirdiğini bul
Boşluk
Cümlede eksik olan kelimeyi tamamla
Reset progress