5:00
Who is that girl?
6
Study
Review
Who is that girl?
gáiđóai?
That is my girlfriend
Đóbạngáicủatôi
I thought you were single
Tôitưởngbạnđộcthân
We just started dating
Chúngtôimớibắtđầuhẹn
How did you meet?
Cácbạnđãgặpnhaunhưthếnào?
We met on the internet
Chúngtôiđãgặpnhautrêninternet
Study
Reset progress