5:00
How often do you work out?
6
Study
Review
How often do you work out?
Bạnthườngxuyêntậpluyệnthânthểnhưthếnào?
I go to the gym every day
Tôiđiđếnphòngtậpmỗingày
You look amazing
Bạntrôngthậttuyệtvời
Can I go with you?
Tôithểđicùngbạnkhông?
Let us go tomorrow
Chúngtahãycùngđivàongàymai
I will start next week
Tôisẽbắtđầuvàotuầntới
Study
Reset progress