5:00
Countries & Continents
36
Study
Review
South Korea
HànQuốc
France
Pháp
Spain
TâyBanNha
Japan
NhậtBản
Russia
Nga
Germany
Đức
Saudi Arabia
RậpXê-út
Sweden
ThụyĐiển
Italy
Ý
Philippines
Phi-líp-pin
China
TrungQuốc
Finland
PhầnLan
Turkey
ThổNhĩKỳ
Netherlands
Lan
Portugal
BồĐàoNha
Hungary
Hung-ga-ri
Norway
NaUy
Czech Republic
CộngHòaSéc
Poland
BaLan
Slovakia
Xlô-va-ki-a
Vietnam
ViệtNam
Denmark
ĐanMạch
Greece
HyLạp
Indonesia
In-đô-nê-xi-a
India
ẤnĐộ
Ukraine
U-crai-na
United States of America
HợpChủngQuốcHoaKỳ
Great Britain
VươngQuốcAnh
Australia
Úc
Switzerland
ThụySỹ
Europe
ChâuÂu
South America
NamMỹ
North America
BắcMỹ
Africa
ChâuPhi
Asia
ChâuÁ
Middle East
TrungĐông
Study
All
Study all lesson types
Translate
Translate from Vietnamese to English
Translate
Translate from English to Vietnamese
Listen
Listen and choose the correct Vietnamese sentence
Listen
Listen and choose the correct English sentence
Build
Put the words or letters in the right order
Switch
Find out which word has been replaced
Blank
Fill in the missing word in the sentence
Reset progress