5:00
Lezen
54
Leren
Herhalen
Ik lees boeken
tegenwoordige tijd
wǒ kàn shū
Jij leest veel
enkelvoud, één persoon, tegenwoordige tijd
经常阅读
nǐ jīng cháng yuè dú
Hij leest tijdschriften
杂志
tā kàn zá zhì
Zij leest stripboeken
漫画书
tā kàn màn huà shū
Wij lezen alles
tegenwoordige tijd
我们什么都看
wǒ men shén me dōu kàn
Zij lezen goed
tegenwoordige tijd
他们阅读很好
tā men yuè dú hěn hǎo
Jullie lezen de brieven
meervoud, meerdere mensen, tegenwoordige tijd
这些信
nǐ kàn zhè xiē xìn
Ik lees een boek
正在看一本
wǒ zhèng zài kàn yī běn shū
Jij leest een tijdschrift
enkelvoud, één persoon
正在看一本杂志
nǐ zhèng zài kàn yī běn zá zhì
Hij leest een stripboek
正在看一本漫画书
tā zhèng zài kàn yī běn màn huà shū
Zij leest berichten
正在看信息
tā zhèng zài kàn xìn xi
Wij lezen
我们正在阅读
wǒ men zhèng zài yuè dú
Zij lezen
他们正在阅读
tā men zhèng zài yuè dú
Jullie lezen
meervoud, meerdere mensen
你们正在阅读
nǐ men zhèng zài yuè dú
Ik lees geen Engels
不懂英语
wǒ bù dǒng yīng yǔ
Jij leest geen Frans
enkelvoud, één persoon
不懂法语
nǐ bù dǒng fǎ yǔ
Hij leest geen Duits
不懂德语
tā bù dǒng dé yǔ
Zij leest geen Italiaans
不懂意大利语
tā bù dǒng yì dà lì yǔ
Wij lezen geen Koreaans
我们不懂韩语
wǒ men bù dǒng hán yǔ
Zij lezen geen Japans
他们不懂日语
tā men bù dǒng rì yǔ
Jullie lezen geen Chinees
meervoud, meerdere mensen
你们不懂中文
nǐ men bù dǒng zhōng wén
Ik lees haar bericht niet
不会看她的信息
wǒ bù huì kàn tā de xìn xi
Jij leest mijn updates niet
enkelvoud, één persoon
nín méi yǒu dú wǒ de zuì xīn xìn xi
Hij leest mijn berichten niet
tā méi yǒu kàn wǒ de tiē wén
Zij leest haar boeken niet
tā méi yǒu dú tā de shū
Wij lezen onze post niet
wǒ men méi yǒu kàn wǒ men de yóu jiàn
Zij lezen hun post niet
tā men méi yǒu kàn tā men de yóu jiàn
Jullie lezen niet
meervoud, meerdere mensen
nǐ men méi yǒu zài yuè dú
Ik heb al mijn berichten al gelezen
verleden tijd
已经看过所有的信息
wǒ yǐ jīng kàn guò wǒ suǒ yǒu de xìn xi
Jij las het gisteren
enkelvoud, één persoon
昨天看过
nǐ zuó tiān kàn guò
Hij las het een aantal jaren geleden
几年前看过
tā jǐ nián qián kàn guò
Zij las haar berichten een uur geleden
一小时前看过信息
tā yī xiǎo shí qián kàn guò xìn xi
Wij lazen dat boek afgelopen zomer
我们去年夏天看过那本
wǒ men qù nián xià tiān kàn guò nà běn shū
Zij lazen het vorige week
他们上周看过
tā men shàng zhōu kàn guò
Jullie lazen het vorig semester
meervoud, meerdere mensen
你们上学期看过
nǐ men shàng xué qī kàn guò
Ik heb dat niet gelezen
没看过那个
wǒ méi kàn guò nà gè
Jij hebt mijn updates niet gelezen
enkelvoud, één persoon
没看过我的更新
nǐ méi kàn guò wǒ de gèng xīn
Hij heeft het begin niet gelezen
没看过开头
tā méi kàn guò kāi tóu
Zij heeft zijn berichten niet gelezen
没看过他的帖子
tā méi kàn guò tā de tiē zi
Wij hebben het nog niet gelezen
我们没看过
wǒ men hái méi kàn guò
Zij hebben beide boeken niet gelezen
他们两本书都没看过
tā men liǎng běn shū dōu méi kàn guò
Jullie hebben het niet helemaal gelezen
meervoud, meerdere mensen
你们没全部看完
nǐ men méi quán bù kàn wán
Lees jij mijn berichten?
enkelvoud, één persoon
我的信息吗?
nǐ kàn wǒ de xìn xi ma?
Leest hij veel boeken?
很多吗?
tā kàn hěn duō shū ma?
Leest zij iets?
什么吗?
tā kàn shén me ma?
Lezen wij vandaag?
我们今天阅读吗?
wǒ men jīn tiān yuè dú ma?
Lezen zij alles?
他们什么都看吗?
tā men shén me dōu kàn ma?
Lezen jullie dat?
meervoud, meerdere mensen
你们那个吗?
nǐ men kàn nà gè ma?
Heb jij het artikel gelezen?
enkelvoud, één persoon
看过这篇文章吗?
nǐ kàn guò zhè piān wén zhāng ma?
Heeft hij de krant gelezen?
看过报纸吗?
tā kàn guò bào zhǐ ma?
Heeft zij mijn brief gelezen?
看过我的吗?
tā kàn guò wǒ de xìn ma?
Hebben wij de updates gelezen?
我们看过更新吗?
wǒ men kàn guò gèng xīn ma?
Hebben zij het bericht gelezen?
他们看过信息吗?
tā men kàn guò xìn xi ma?
Hebben jullie de post gelezen?
meervoud, meerdere mensen
你们看过邮件吗?
nǐ men kàn guò yóu jiàn ma?
Leren
Alle
Leer alle lessen
Vertalen
Vertaal van het Chinees naar het Nederlands
Vertalen
Vertaal van het Nederlands naar het Chinees
Luisteren
Luister en kies de juiste Chinees zin
Luisteren
Luister en kies de juiste Nederlands zin
Bouwen
Zet de letters en woorden in de juiste volgorde
Wisselen
Ontdek welk woord is verwisselt
Blanco
Vul het ontbrekende woord in
Reset progress