5:00
Voedsel en Dranken
33
Leren
Herhalen
een koffie
一杯咖啡
yī bēi kā fēi
melk
牛奶
niú nǎi
water
shuǐ
een ei
一个鸡蛋
yī gè jī dàn
een broodje
一份三明治
yī fèn sān míng zhì
een ham
一根火腿
yī gēn huǒ tuǐ
spek
培根
péi gēn
een chocolaatje
一块巧克力
yī kuài qiǎo kè lì
een cake
一块蛋糕
yī kuài dàn gāo
rijst
een thee
一杯
yī bēi chá
vlees
ròu
een vis
一条
yī tiáo yú
suiker
táng
een brood
一块面包
yī kuài miàn bāo
kaas
奶酪
nǎi lào
een sap
一杯果汁
yī bēi guǒ zhī
boter
一块黄油
yī kuài huáng yóu
een vrucht
一种水果
yī zhǒng shuǐ guǒ
een appel
一个苹果
yī gè píng guǒ
een banaan
一根香蕉
yī gēn xiāng jiāo
een aardbei
一颗草莓
yī kē cǎo méi
een citroen
一颗柠檬
yī kē níng méng
een ananas
一个菠萝
yī gè bō luó
een groente
一棵蔬菜
yī kē shū cài
een kool
一棵卷心菜
yī kē juǎn xīn cài
een broccoli
一棵花椰菜
yī kē huā yē cài
een wortel
一根胡萝卜
yī gēn hú luó bo
een komkommer
一根黄瓜
yī gēn huáng guā
een krop sla
一棵生菜
yī kē shēng cài
een ui
一个洋葱
yī gè yáng cōng
een tomaat
一个西红柿
yī gè xi hóng shì
een aardappel
一个土豆
yī gè tǔ dòu
Leren
Alle
Leer alle lessen
Vertalen
Vertaal van het Chinees naar het Nederlands
Vertalen
Vertaal van het Nederlands naar het Chinees
Luisteren
Luister en kies de juiste Chinees zin
Luisteren
Luister en kies de juiste Nederlands zin
Bouwen
Zet de letters en woorden in de juiste volgorde
Wisselen
Ontdek welk woord is verwisselt
Blanco
Vul het ontbrekende woord in
Reset progress